Mobile Legends Bang Bang – LIVESTREAM 202: Tạm Hoãn Event Do Mỡ Ngủ Quên…

Support the stream: – Kênh của Mặc Đôn:

  • Kênh của Hê Đi:

Donate bát phở tại:

  • TK Ngân hàng: Phan Xuân Khánh – 0011004018834 Vietcombank Chi Nhánh Thăng Long

Link fanpage của mình:

ID Group 1: 1015685
ID Group 2: 1021309


Email liên hệ đến mình tại: [email protected]

source

Leave a Reply