[ພາສາລາວ] MSC รอบชิง วันที่ 1 | MLBB Southeast Asia Cup 2021

ຫຼັງຈາກພັກກັນມາ 1ມື້ ມັນກໍຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຈະພົບກັບການແຂ່ງຂັນ #MSC ຮອບ Playoff! :raised_hands: ພອມດ້ວຍ 8 ທີມທີ່ຍັງເຫຼືອລອດຢູ່ ແລະ ກັບການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງທີມເຫຼົານີ້ກຳລັງຈະເລີ່ມຂື້ນ. :triumph: ມນີ້ເຮົາຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາຫຼືບໍ່ ? ມາຕິດຕາມກັນໃນການແຂ່ງຂັນກັນເລີຍ :eyes:

:date: PLAYOFF DAY 1 – 11 June 2021 (GMT+7)
:alarm_clock: 12.00 : Bigetron Alpha vs Todak
:alarm_clock: 14.00 : Impunity KH vs Evos SG
:alarm_clock: 16.00 : RSG MY vs Blacklist International
:alarm_clock: 18.00 : Evos Legends vs Execration

#ComebackLegends #MSC #MSC2021 #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #MobileEsports #MPLPhilippines #MPLMalaysia #MPLIndonesia #MPLSingapore

source

Leave a Reply

%d bloggers like this: