(កម្ពុជា) M3 Playoffs ថ្ងៃទី ៤ | MLBB World Championship 2021 | Singapore

នៅតែព្យាយាមគេចពីតំបន់ជម្រុះ តើអ្នកណានឹងឈ្នះក្នុង M3 ថ្ងៃនេះ?
🏆

ធ្វើជាសាក្សី និងទស្សនាសកម្មភាពក្នុងការប្រកួតជើងឯកពិភពលោក M3 ឥឡូវនេះ! 💯

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖

ផ្សាយ​ផ្ទាល់:
YouTube: Mobile Legends: Bang Bang Official
Facebook: MLBB Esports

#M3 #MLBB #MLBBM3 #MLBBEsports #MLBBWorldChampionship #ToTheTop #MobileLegendsBangBang

source

Leave a Reply